Sex kamerki

Regulamin

Regulamin

Poprzez wejście i/lub rejestrację na stronie potwierdzasz, że rozumiesz oraz akceptujesz co następuje:

The terms and conditions hereof (the "Agreement" and/or "Terms and Conditions" where relevant) shall govern the relationship between I/you (as Guest and/or Member) and Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg law governed private limited liability company with registered address at 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number 171.358 (the "Website Operator") regarding the use of services on www.chicos-webcam.eu website. In this agreement 'www.chicos-webcam.eu' refers either to the Website Operator or to the www.chicos-webcam.eu website as operated by the Website Operator subject to the applicable context.

Definicje

 • Członek/Klient/Subskrybent - Gość, który zapisał się do usług na stronie.
 • Gość - Odwiedzający, który wchodzi na i/lub odwiedza stronę www.chicos-webcam.eu bez rejestracji na stronie.
 • Dostawca Usług dla Dorosłych (ASP)/ Wykonawca/Model - Osoba fizyczna w wieku powyżej 18 (lub 21) lat, zależnie od wymiaru sprawiedliwości, która daje pokazy, czatuje lub komunikuje się z Członkami i Odwiedzającymi stronę.
 • Balans Kredytów - Na www.chicos-webcam.eu Członkowie mają możliwość zakupu Kredytów by płacić za usługi premium, poprzez zakup pakietów. Płatności są bezpiecznie przetwarzane przez nasze procesory płatności, a zakupione kredyty pojawiają się na koncie Członka jako balans.
 • Darmowy Czat - Nieograniczona możliwość by współdziałać z Dorosłymi Dostawcami Usług w formie pisanych na ekranie wiadomości tekstowych.
 • Prywatny czat - na prywatnym czacie Członkowie mogą pisać, a nawet rozmawiać (połączenia głosowe) wyłącznie z ASP, bez obecności innych użytkowników.

Przeskocz do klauzuli:

 1. Zawartość
 2. Usługi i gwarancje
 3. Zasady
 4. Subskrybenci
 5. Opłaty, Zwrot Kredytów, Zwroty i Bezprawne Działania
 6. Deklaracje Subskrybenta
 7. Obowiązki Subskrybenta
 8. Przerwanie Subskrypcji
 9. Personal Data, Privacy Policy
 10. Funkcjonalność i Bezpieczeństwo
 11. Spam
 12. Kontakty
 13. Różne:

1st Klauzula: www.chicos-webcam.eu - Zawartość

 • www.chicos-webcam.eu jest interaktywną stroną dla dorosłych (zawierającą zdjęcia rozbierane, nierozbierane o charakterze erotycznym oraz zdjęcia seksu). Zabrania się na nią wstępu osobom poniżej 18 roku życia. Nie poleca się wstępu osobom nieprzyzwyczajonym do stron erotycznych. Odwiedzający wchodzą na stronę www.chicos-webcam.eu na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 • Pokazy dla dorosłych przedstawiane na stronie są tworzone przez kobiety i mężczyzn powyżej 18 roku życia, przebywających na terenie całego świata, którzy są określeni jako Dostawcy Usług dla Dorosłych (ASP).
 • Dostawcy Usług dla Dorosłych (ASP) rozmawiają i prowadzą pokazy na żywo przed kamerami, dla subskrybentów z całego świata, którzy wybierają ich na podstawie ich pokazów, obrazów, filmów offline (migawek) i płatnych filmów.
 • www.chicos-webcam.eu skupia Dostawców Usług dla Dorosłych w kilku różnych kategoriach, które mogą się okresowo zmieniać. Należy jednak pamiętać o poniższych:
 • W kategorii Gorącego Flirtu nagość lub prowokacyjnie seksualne zachowania są zabronione na darmowym czacie. Na prywatnym czacie Modelki(-le) same(-i) decydują, co chcą robić i pokazać.
 • W kategorii "Bratnia dusza" (i wszystkich jej podkategoriach, np. Taniec, Cosplay itp.) Modelki(-le) nie mogą dostarczać żadnych jednoznacznie seksualnych treści, niezależnie od ich formy - ani pisemnej, ani obrazów czy nadawania na żywo. Tematyka czatu jest określona nazwą kategorii.
 • We wszystkich innych kategoriach możesz prosić o erotyczny nagi pokaz podczas prywatnego czatu, uwzględniając zgody udzielone przez konkretną(-ego) Modelkę(-la) w jej/jego ustawieniach.

  Zgodnie z generalną zasadą modele nie mają prawa przekazywać nagości ani żadnej innej erotycznej treści w strefie Darmowego Czatu.
 • www.chicos-webcam.eu używa dwóch najpopularniejszych przemysłowych standardów technologicznych na swoich stronach w celu dostarczenia perfekcyjnie dostosowanej zawartości oraz najlepszego dostępnego komfortu użytkowania. Na www.chicos-webcam.eu subskrybent jest Królem!

2nd Klauzula: www.chicos-webcam.eu - Usługi i gwarancje

 • www.chicos-webcam.eu jest podzielona na specifyczne strefy, w których dostarcza darmowe i płatne usługi Pokazów dla Dorosłych. www.chicos-webcam.eu stara się dostarczać ciagle nowych usług by sprostać wymaganiom subskrybentów.
 • Przed wybraniem usługi prosimy uważnie skonsultować zawartość, listę cen i rodzaje płatności (karty kredytowe, debetowe, czeki online itd) ustalone dla danej usługi w twoim kraju. Informacje te są dostępne na stronie.
 • Publikacja innej treści na stronie nie oznacza, że www.chicos-webcam.eu wspiera autora lub bierze odpowiedzialność za taką treść.
 • www.chicos-webcam.eu nie daje gwarancji, w zakresie dozwolonym przez prawo, ani nie składa oświadczeń dotyczących informacji, usług lub produktów dostarczanych przez daną usługę lub w związku z nią. Subskrybenci i/lub goście korzystają z tejże usługi na swoje własne ryzyko.
 • www.chicos-webcam.eu nieustannie stara się zapewnić każdemu subskrybentowi najlepszą jakość treści i usług. Jednakże nie może zagwarantować wartości handlowej, przydatności do jakiegokolwiek celu ani wyników użytkowania treści względem ich poprawności, dokładności, terminowości i niezawodności ani żadnym innym.
 • Ani www.chicos-webcam.eu, ani żadna ze stron zaangażowanych w tworzenie, produkcję, lub dostarczanie usługi nie jest odpowiedzialna za żadne bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub karne szkody wynikające z dostępu do, użytkowania lub interpretacji usług, produktów lub informacji dostarczanych przez lub poprzez www.chicos-webcam.eu, bez uszczerbku na warunkach ustalonych poniżej w obecnej Umowie.
 • Na wyraźną prośbę klienta (poprzez email lub tryb czatu), Zespół Obsługi Klienta www.chicos-webcam.eu zainicjuje zdalnie sterowaną sesję, mającą na celu uzyskanie dostępu do komputera klienta, w celu naprawienia problemów technicznych albo uzyskania informacji systemowych, by znaleźć źródło problemu.

  Przez wyrażenie zgody na 'zdalnie sterowaną sesję', konsument zgadza się i zobowiązuje do odstąpienia od jakichkolwiek działań prawnych, które mógłby wnieść przeciwko www.chicos-webcam.eu, a także jej pracownikom, w związku ze zdalnie sterowaną sesją.

3rd Klauzula: www.chicos-webcam.eu - Pryncypia

 • www.chicos-webcam.eu nie ma na celu wspierania niemoralnego działania, dlatego przyjęto tak radykalne zasady.
 • Jako Członek Platynowy Sponsor Association of Sites Advocating Child Protection (ASACP) oraz członek Restricted to Adults Association (RTA), jak i członek ternet Content Rating Association (ICRA), www.chicos-webcam.eu jest zobowiązane do ochrony nieletnich.
 • Usługi dostarczane przez www.chicos-webcam.eu dostępne są wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia (21 w niektórych regionach). Dlatego też żadne seksualnie powiązane materiały nie są łątwo dostępne dla nieletnich.
 • Osoby poniżej 18 roku życia (21 w niektórych regionach) nie są również dopuszczone go bycia Dostarczycielami Usług dla Dorosłych (ASP). Konsekwentnie wszyscy Dostarczyciele Usług dla Dorosłych (ASP) byli w wieku 18 lat lub wyższym (21 w niektórych regionach) w momencie fotografowania, a ich dokumenty potwierdzające wiek są w posiadaniu kustosza danych. Pod żadnych pozorem www.chicos-webcam.eu nie przedstawia Dostarczycieli Usług dla Dorosłych jako dzieci.
 • Wszyscy Dostarczyciele Usług dla Dorosłych (ASP) muszą spełnić trzy podstawowe wymagania:
 • podpisanie umowy, osobiste potwierdzenie danych osobowych i dostarczenie potwierdzenia wieku;
 • przedstawienie zeskanowanej kopii dowodu osobistego;
 • dostarczenie zdjęcia Dostarczyciela Usług dla Dorosłych, trzymającego swój dowód osobisty przy twarzy.
 • Konta Dorosłych Dostawców Usług (ASP) zostają natychmiast i nieodwołalnie zawieszone jeżeli złamią oni/one zasady www.chicos-webcam.eu
 • Na www.chicos-webcam.eu obowiązuje polityka zero tolerancji dla pornografii dziecięcej (pisanej lub obrazowej). W przypadku najmniejszego podejrzenia, podejrzane konto jest natychmiast i stale blokowane i powiadamiane są odpowiednie służby.
 • www.chicos-webcam.eu rezerwuje prawo do natychmiastowego i stałego zawieszenia w przypadku kiedy nazwa występującej osoby jest obraźliwa, odnosi się do dzieci lub w przypadku najmniejszego podejrzenia fałszerstwa.

4th Klauzula: www.chicos-webcam.eu - Subskrybenci

 • By zostać subskrybentem www.chicos-webcam.eu jest konieczne ukończenie 18 roku życia, lub 21 w niektórych regionach, w rozumieniu i powiązaniu z lokalnymi regulacjami obowiązującymi subskrybenta.
 • Przez rejestrację na www.chicos-webcam.eu i akceptację tej Umowy, Subskrybent niniejszym wyraża zgodę na pobieranie usług z tej strony podczas okresu karencji, a także przyjmuje do wiadomości, że traci wszelkie prawo do jakiegokolwiek prawa wypowiedzenia/anulowania w odniesieniu do korzystania z tych usług. Powyższa zgoda została uzyskana w zgodzie z Dyrektywą o Prawach Konsumenta (2011/83/EC) z 25 października 2011, zastąpioną w Luksemburgu Prawem z 2 kwietnia 2014.
 • Rejestrując się na www.chicos-webcam.eu i akceptując tę Umowę subskrybenci zgadzają się na ponoszenie kosztów obrony i nie działanie na szkodę www.chicos-webcam.eu, jej pracowników, dyrektorów, współpracowników, prawników, udziałowców, managerów, członków, agentów i osób zatrudnionych, w żadnej sprawie, stracie, odpowiedzialności lub kosztów (włączając w to rozsądne koszty prawników), podniesionych przez strony trzecie, a powstałe w wyniku ich działań, oświadczeń lub akcji, jak również ze złamania zasad, warunków lub obietnic zawartych tutaj, oraz bezprawnych działań w ramach tej umowy.
 • W przypadku bezprawnego działania subskrybenta lub złamania obecnej Umowy, www.chicos-webcam.eu może zawiesić, bez uprzedzenia, konto subskrybenta i/lub wszystko co jest z nim powiązane. www.chicos-webcam.eu nie bierze odpowiedzialności za żadną możliwą stratę będącą wynikiem takiego zawieszenia, ani za żadne zwroty czy kompensacje.
 • Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem wejścia Gościa na stronę www.chicos-webcam.eu i/lub rejestracji Subskrybenta na www.chicos-webcam.eu i akceptacji tej umowy, i pozostaje w mocy do czasu należytego rozwiązania przez którąkolwiek ze stron w pełnej zgodności z warunkami wyraźnie określonymi w niniejszej Umowie.

5th Klauzula: www.chicos-webcam.eu - Opłaty, Zwroty Kredytów, Zwroty i Bezprawne Zachowania

 • Subskrybenci mogą zamawiać pakiety kredytów do wydania w dostępnych strefach Pokazów dla Dorosłych; jakkolwiek wybór usługi musi być przeprowadzony przez Subskrybenta w korenspondencji z zawartością, ceną i oznaczeniami płatności dostępnymi na stronie.
 • Rozmowy tekstowe z ubranym Dostawcą Usług dla Dorosłych (ASP) są darmowe, ale jeżeli subskrybent chce uzyskać dostęp do pełnego zakresu usług (włączając w to rozebranych Dostawców Usług dla Dorosłych – ASP i pokazy prywatne) musi on/a kliknąć na przycisk “Pokaz Prywatny z tym Wykonawcą” i od tego momentu pozostać w pokoju rozmów wideo z Dostawcą Usług dla Dorosłych (ASP) wchodząc w tryb prywatny, gdzie zakupione kredyty są używane w naliczeniu sekundowym.
 • Subskrybenci mogą używać opcji Szybki Zakup podczas pokazów prywatnych z Dostarczycielami Usług dla Dorosłych (ASP). Użycie tej funkcji pozwala Subskrybentowi natychmiast i manualnie zwiększyć swój bilans kredytów za pomocą wybranego pakietu bez przerywania pokazu.
 • Subskrybenci mogą także używać opcji SmartBuy, by cieszyć się pokazami prywatnymi bez przeszkód. Funkcja pozwala na automatyczne uzupełnienie stanu konta Subskrybenta za każdym razem, gdy spada on poniżej 7 kredytów. Domyślnie opcja SmartBuy dokonuje zakupu 27.99 pakietu, jednakże użytkownik ma możliwość zmiany domyślnej kwoty SmartBuy.
 • Subskrybenci są informowani o danym auto-zakupie za każdym razem, gdy on wystąpi, poprzez automatyczne powiadomienie email i mogą dezaktywować funkcję w Ustawieniach swojego Konta.
 • Jeżeli transakcja została odrzucona przez bank, funkcja SmartBuy zostanie automatycznie dezaktywowana. Po dokonaniu udanego zakupu przez członka, funkcja SmartBuy zostanie znowu aktywowana.
 • Użycie wybranej opcji spowoduje obciążenie metodą płatności wybraną przez Subskrybenta.
 • Rachunek za aktualne konto (aktualna cena płatna za pakiet kredytów) zależy od fizycznej lokalizacji, w której zostało utworzone konto. Proszę przyjąć do wiadomości, że www.chicos-webcam.eu rezerwuje sobie prawo do zaokrąglenia cen i jest również zobowiązana do włączania zaokrągleń.
 • W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości firma Duodecad IT Services Luxembourg S.à.r.l. będzie w stanie pomóc ci w problemach związanych z twoimi transakcjami dokonywanymi za pomocą różnych procesorów płatności, również poprzez kontakt z dostawcami w związku z pytaniami. Dlatego w sprawach związanych z rachunkami i pomocą przy nich należy korzystać z następującego adresu: : 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg lub za pomocą maila wysłanego na adres help@dditservices.com. Chicos-webcam.com nie przechowuje ani nie ma dostępu do danych transacji.
 • Informacje o kosztach banku każdy abonent powinien skonsultować z jego/jej bankiem.
 • www.chicos-webcam.eu nie bierze odpowiedzialności za żadne problemy powstałe poza www.chicos-webcam.eu.
 • Wszystkie skargi muszą być złożone w ciągu 24 godzin od pojawienia się problemu do Obsługi Klienta www.chicos-webcam.eu. W celu dostarczenia pełnej obsługi i zachowania prawidłowości procedur, prawo do złożenia skargi po terminie 24 godzin zachowują jedynie sprawy najważniejsze.
 • www.chicos-webcam.eu - Obsługa Klienta może kiedy to konieczne, ostrożnie sprawdzić raporty i inne dane w swoim posiadaniu, zgodnie z dobrem rozstrzyganej sprawy.
 • Zgodnie z otwartym zrzeczeniem się prawa wypowiedzenia/anulowania Subskrybenta zgodnym z klauzulą 4.2 obecnej Umowy, nie będą akceptowane żadne prośby o refundację lub anulowanie w przypadku, gdy Subskrybent rozpoczął użytkowanie zakupionego pakietu kredytów. Niektóre ze zwrotów są jednak możliwe na podstawie warunków określonych w poniższych klauzulach.
 • www.chicos-webcam.eu zwróci kredyty / da rekompensatę w kwocie proporcjonalnej do zapłaconej ceny i zgłoszonego problemu, jeśli Członek stracił kredyty z powodu błędu www.chicos-webcam.eu lub jeśli Dostawca Usług dla Dorosłych (ASP) w kategorii "Tylko Nagość" wyraźnie i definitywnie odmawia dostarczenia erotycznych treści. www.chicos-webcam.eu oceni sytuację i zadecyduje, czy żądanie klienta jest uzasadnione, oraz czy należy mu się jakakolwiek rekompensata/zwrot kredytów. Modelki(-le) w kategorii Gorący Flirt mogą same(-i) wybierać stopień erotycznych treści w pokazach prywatnych. Jednakże nie mają prawa składać fałszywych obietnic, których później nie chcą spełnić. Modelki tej kategorii nie mają obowiązku przedstawiać erotycznych treści, ale podczas pokazu prywatnego mają do tego prawo.

  Podlegając niniejszym warunkom i zasadom, Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że gdy jest określony mianem Pierwszego Członka (jak zostało to zdefiniowane poniżej), powinien jak najwcześniej jasno wypowiedzieć i/lub powtórzyć jakąkolwiek konkretną prośbę w kierunku Dostawcy Usług dla Dorosłych ("ASP") na czacie pokazu, jeśli nie spełnia on jego/jej oczekiwań. Jednocześnie Pierwszy Członek powinien dać odpowiednią ilość czasu Dostawcy Usług dla Dorosłych na wykonanie tej prośby. Roszczenia Subskrybenta o zwrot pieniędzy uzasadnione niespełnionymi poleceń nie zostaną uznane, jeśli Subskrybent (jako Pierwszy Członek zdefiniowany poniżej) nie zastosuje się do powyższego zalecenia.

  Subskrybenci powinni także przyjąć do wiadomości, że gdy dołączają oni do już trwającego Pokazu Prywatnego, rozpoczętego przez innego subskrybenta (określonego mianem "Pierwszego Członka"), stają się oni "Kolejnymi Członkami" i zostają uznani za biernych uczestników w takim wymiarze, że dostawcy usług/Modelki mają obowiązek spełniać wyłącznie prośby Pierwszego Członka. W takich przypadkach, Kolejnemu Członkowi nie należy się żadna rekompensata ani zwrot płatności, z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpi usterka www.chicos-webcam.eu, mogąca zostać odpowiednio pokazana przez Kolejnych Członków.

  Poza prywatnym czatem, Subskrybenci mogą także kontaktować się z Dostawcami Usług dla Dorosłych ("ASP") za pośrednictwem wiadomości offline czatu, lub gdy ASP jest dostępny poprzez rozmowę wideo/głosową. Prosimy pamiętać, że Subskrybenci nie mogą prosić ASP o konkretne rzeczy podczas połączenia głosowego lub wideo.
 • Due to the payment system applied by www.chicos-webcam.eu and third-party payment processors and provided that cash refund conditions are met, cash refunds shall only apply for the same amount as that originally paid upon a certain credits package purchase provided that the related credits balance has not been used or spent, even partially. As a result, no partial cash refund of credit packages bought is ever possible. This therefore means that whenever a credits package balance is partially used (including credit rewards), a refund may only take place in the form of credits (and not cash) up to existing prior credits balance, subject to eligibility conditions. Eligible cash refunds, will be processed using the same payment method applied to the credits package originally purchased and for which the refund is requested. As a result of a cash refund, the corresponding amount of credits will then be deducted from your account's balance. You shall remain aware that certain payment methods do not allow any refund due to underlying technical restrictions pertaining to their use.
 • Amounts spent on related services, such as VIP show tickets, Buy My Content and/or Surprise, Sneak Peek, Messenger and/or offline/private messages, Video/Voice Calls are not subject to refund/compensation.
 • Niezależnie od powyższego, www.chicos-webcam.eu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkalujące, obraźliwe lub niezgodne z prawem postępowanie jakiegokolwiek Gościa/Subskrybenta, lub za nie wykonanie pokazu, błąd, pominięcie, przerwę, usunięcie, wadę, opóźnienie w działaniu lub transmisji, awarię linii komunikacyjnych, kradzież lub zniszczenie, albo uzyskanie nieautoryzowanego dostępu, zmianę lub wykorzystanie dokumentacji, zarówno na mocy umowy lub teorii deliktowej jak i jakiejkolwiek innej przyczyny działania, dla każdej kwoty powyżej kwoty zapłaconej przez Abonenta stronie www.chicos-webcam.eu.
 • W żadnym wypadku, włączając w to bez limitacji, zaniedbanie, www.chicos-webcam.eu ani nikt powiązany nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe, konsekwentne lub wynikowe szkody będące rezultatem użycia lub zaprzestania użycia usługi, z wyłączeniem zasad opisanych w poprzednich klauzulach.
 • Strona i wszystkie jej funkcje muszą być używane przez cały czas zgodnie z ich celem i przeznaczeniem. Wszelkie nieuczciwe zachowania, działania czy ruchy, w tym próba(-y), w tym zwłaszcza obchodzenie obowiązujących zasad (pisemnych lub dorozumianych) mogą prowadzić do natychmiastowego zawieszenia lub zamknięcia konta Członka. Należy pamiętać, że Zarządca Strony jest uprawniony do podjęcia odpowiednich działań na podstawie wniosków wyciągniętych z poszlak lub prawdziwych informacji uzyskanych dzięki monitorowaniu strony internetowej lub w inny, zgodny z prawem, sposób. Należy zwłaszcza pamiętać, że utworzenie kilku kont przez tego samego użytkownika, aby oddać więcej głosów i wpłynąć (lub próbować wpłynąć) na wyniki gry dla Modelek i Modeli KONKURS (AWARDS) również podlega karze i może skutkować zamknięciem każdego z kont na www.chicos-webcam.eu. Przypadki nieuczciwych zachowań związanych z transakcjami online są uważane za szczególnie ważne. Mogą być one przekazywane zewnętrznym dostawcom usług w ramach obowiązującego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • www.chicos-webcam.eu ma prawo użycia wszystkich dostępnych informacji będących w jej posiadaniu w każdej formie postępowania prawnego. Włączając w to, z prawem rozszerzenia, historii przeglądarki, adresów IP i mailowych i wszystkich innych sprawdzalnych aktywności. Podczas takiego dochodzenia www.chicos-webcam.eu ma prawo zaangażować inne, profesjonalne organy dochodzeniowe i współdzielić z nimi takie informacje w celu wypełnienia wymagań prawnych, w dochodzeniu swoich praw jak i praw Klientów. Subskrybent odpowiada za koszty dochodzenia lub inne koszty powiązane z każdą fałszywą operacją.
 • www.chicos-webcam.eu gwarantuje pełną współpracę z organami prawnymi do spraw nieuczciwych transakcji i innych spraw podlegających jurysdykcji prawnej i reaguje na wezwania i nakazy sądowe. Z tego powodu abonenci mogą korzystać tylko ze swoich własnych metod płatności na naszych stronach internetowych.
 • Proszę przyjąć do wiadomości, że www.chicos-webcam.eu rezerwuje prawo do zaokrąglenia płatności wypłacanych jako zwrot / rekompensata, i dlatego www.chicos-webcam.eu jest zobowiązana do dokonywania zaokrągleń.
 • Pamiętaj, że jeśli bycie nowym użytkownikiem jest warunkiem otrzymania jakichkolwiek nagród, rejestracja nowego konta na www.chicos-webcam.eu nie jest liczona jako nowy użytkownik. Bonusy lub bezpłatne kredyty są dostępne tylko jednorazowo na nowe zakupy pierwszych użytkowników tylko na jednej ze stron obsługiwanych przez DuoDecad IT Services Luxembourg S.a r.l. Kredyty i inne nagrody nie są dostępne w przypadku zakupów przez CCBill i telefon. Nagroda jest częścią zakupionego pakietu kredytów, dlatego zwroty NIE są możliwe po wydaniu lub użyciu ich na naszej stronie internetowej.
 • Należy pamiętać, że jednorazowa oferta promocyjna obejmująca dowolny pakiet kredytów jest ważna tylko raz dla obecnego lub nowego użytkownika (w zależności od przypadku), niezależnie ile zarejestrowanych kont (istniejących i / lub nowo utworzonych) tenże użytkownik może mieć, a także niezależnie od jakichkolwiek prób omijania tej zasady. W takim wypadku zakup zostanie przetworzony bez zniżki, a liczba kredytów będzie ograniczona do liczby bez promocji. Należy również pamiętać, że ani promocyjne kredyty, ani kredyty z kont, na których są promocyjne kredyty, nie mogą zostać przeniesione na żadne inne konto użytkownika lub Członka.Niezależnie od przeciwnych postanowień niniejszego dokumentu należy podkreślić, że promocja (-e) i powiązane z nią promocyjne kredyty nie mogą być stosowane / nie są dostępne dla użytkowników korzystających z którejkolwiek z następujących metod płatności: Zapłać przez telefon, Zapłać kartą upominkową, Bitcoin/Litecoin, Altcoins lub Paysafecard lub dla użytkowników płacących przez CCBill.Uwaga: w trakcie promocji pakiety większe niż 157.99 kredytów będą dawały te same korzyści i / lub tyle samo dodatkowych kredytów (w zależności od przypadku) ile pakiet 157.99 kredytów.
 • New subscribers may validate their credit card with a minor transaction for which they are entitled to 9.99 promotional credits and 10 Free Peeks. The amount of the validation transaction will be immediately refunded to the credit card holder. The aforementioned promotional credits and Free Peeks are not available for those users who already have a membership on LiveJasmin.com or any other website operated by Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l. Please note that all Free Peeks expire in 168 hours from the time of the most recent Free Peek receipt.
 • Wszystkie waluty i szczegóły transakcji są włączone w pokazanej cenie pakietu kredytów. www.chicos-webcam.eu rezerwuje sobie prawo do modyfikacji cen związanej z fluktuacją różnicy kursu walut.
 • Należy pamiętać, że próby nadużycia karty kredytowej i / lub weryfikacji adresu e-mail mogą prowadzić do wypowiedzenia niniejszej umowy przez operatora strony z użytkownikiem.
 • Pursuant to the rules of the Club Elite program as defined on a separate page in the Subscriber’s account, Subscribers receive Club Elite level points only after they spend credits. Credit spending subject to refund or chargeback shall not increase the Club Elite level points. There is a daily drop of Club Elite level points set for each rank differently. Such drop occurs every day, regardless of your activity on the website. Please note that the level points cannot be transferred or shared between Subscriber accounts, regardless of the two accounts belonging to the same person. With the closure of the Subscriber account, all Club Elite level points will be lost and cannot be recovered. Please contact the Customer Service Team if you do not wish to participate in the Club Elite program. By the sole acceptance of this Agreement the Subscribers acknowledge and agree that they have read and understood the rules and regulations of the Club Elite program.
 • Each Member participates in the Club Elite program by registering on www.chicos-webcam.eu. In the scope of the Club Elite program, Members receive level points based on their credit spend in a given month. The more level points they have the better Club Elite rank they achieve, so a simple Member can become a Casanova (Rank VI. – see it here www.chicos-webcam.eu/pl/club-elite). There is a multiplier rendered to each rank that helps the Members collect more Club Elite level points.
 • Członek osiąga wyższą rangę pod warunkiem zgromadzenia potrzebnej ilości punktów w danym miesiącu kalendarzowym. Wyłącznie liczba punktów przekraczająca limit dla osiągnięcia danej rangi zostanie przeniesiona do następnego miesiąca kalendarzowego. Wszystkie inne punkty poziomu zostaną wyzerowane i utracone pierwszego dnia nowego miesiąca. Prosimy pamiętać, że punktacja obniża się każdego dnia niezależnie od twojej codziennej aktywności, a stopień spadku jest odmienny dla każdej rangi.
 • Members can go to Settings to make adjustments at any time if they want to share their Club Elite ranks with other Members or with the Performers. Any Member can terminate his/her participation in the Club Elite program by sending such request to the Customer Service Team.
 • Po zapłaceniu za wideo lub album na stronie Wykonawcy, dana treść będzie dla ciebie widoczna przez 90 dni. Prosimy pamiętać, że nawet w ciągu tych 90 dni Wykonawca ma prawo zmienić tę zawartość w każdym momencie. Jeżeli konto Wykonawcy zostanie zamknięte z jakiegokolwiek powodu, jego/jej zawartość nie będzie już dostępna na www.chicos-webcam.eu.
 • Członek, który wyda łącznie najwięcej kredytów na Niespodzianki dla Wykonawcy na darmowym czacie, licząc od ostatniego resetu, otrzyma tytuł „Króla czatu” na 24 godziny, pod warunkiem, że inny Członek nie da więcej Niespodzianek-kredytów na tym samym czacie w tym samym okresie. Tytuł „Króla czatu” nie wiąże się z innymi korzyściami i dotyczy tylko bezpłatnego czatu.

6th Clause: www.chicos-webcam.eu - Subscriber's and/or Guest's Declarations

 • Jestem w pełni świadomy, że www.chicos-webcam.eu przekazuje treści o charakterze rozrywki dla dorosłych swoim Gościom/Subskrybentom.
 • Jestem w pełni świadomy/a, że dostęp do zawartości dla dorosłych jest dostępna tylko dla widzów powyżej 18 rok życia lub powyżej 21 w niektórych regionach.
 • I expressly declare that, on the present date, I have reached the necessary age to view adult content in accordance to my local regulations. I declare that I have full legal capacity and mental capacity to enter freely into the present Agreement and to use/view related services without restriction. I declare that I shall not use the present services if my capacity may be altered for any reason.
 • I currently reside in the country which I truthfully and accurately indicated in the form provided to register into www.chicos-webcam.eu and undertake the duty to immediately inform, within 24 hours, of any change of residence by sending an email to help@dditservices.com.
 • Przyjmuję do wiadomości, że powyższe wskazane obowiązki będą określane jako wypełnione w momencie, w którym www.chicos-webcam.eu wyda potwierdzenie, że wymienione zmiany zostały otrzymane.
 • Jestem w pełni i wyłącznie odpowiedzialny/a za wszystkie fałszywe deklaracje dotyczące mojego zamieszkania jak i za nie poinformanie www.chicos-webcam.eu o jego zmianie w nawiązaniu do wyżej wymienionych zasad.
 • Potwierdzam również, że zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności kryminalnej i zgodnie z tym będę zachowywał się ze wszystkich sił zgodnie ze standardami moralnymi mojej lokalnej społeczności i odpowiednich praw.
 • Wierzę, że jako osoba dorosła mam niezbywalne prawo do oglądania i czytania każdej dostarczonej mi zawartości.
 • Czytanie i/lub oglądanie zawartości strony w żaden sposób nie narusza norm prawnych mojego sąsiedztwa, wioski, miasta, hrabstwa, stanu czy kraju.
 • Jestem w pełni świadomy, że cała zawartość i materiały dostarczane na www.chicos-webcam.eu, włączając w to, bez ograniczania do, przekazy z kamery na żywo, obrazy, grafiki, aplikacje i teksty są w pełni chronione przez odpowiednią legislację i podlegają ochronie prawnej. Dlatego też powinny być one tylko do mojego prywatnego użytku.
 • Zostałem ostrzeżony i zgadzam się, że www.chicos-webcam.eu w pełni współpracuje z organami ścigania prowadzącymi dochodzenie w sprawie fałszywych transakcji i innych sprawach podpadających pod prawną jurysdykcję, jak również ze wszystkimi organami sądowymi.
 • Rozumiem, że www.chicos-webcam.eu ani powiązane z nią strony nie mogą być pociagnięte do odpowiedzialności w żadnych prawnych wątkach wynikłych w rezultacie oszustwa lub fałszywego użycia strony i/lub materiałów dostępnych na niej.
 • I also acknowledge that www.chicos-webcam.eu or any of its related, affiliated companies cannot be held responsible for any damages or losses originating from any contact with Adult Service Providers (ASP).
 • Rozumiem i akceptuję, że pod żadnym pozorem ani www.chicos-webcam.eu ani żadna z powiązanych z nią stron lub afiliowanych firm nie będzie odpowiedzialna za żadne bezpośrednie pośrednie, przypadkowe, specjalne, trwałe lub tymczasowe szkody powstałe na skutek złamania zasad, naruszenia praw subskrybenta, prostytucji, pedofilii, dziecięcej pornografii, nielegalnej przemocy, wykorzystywania lub przemytu kobiet i/lub dzieci.
 • I agree and acknowledge that intellectual property rights (including but not limited to right to use, adapt, translate, etc.) to any content (e.g. chat messages, pictures, videos, etc.) created, published or otherwise made public by me on www.chicos-webcam.eu will belong to www.chicos-webcam.eu.
 • Niniejszym oświadczam, że nie używam usług www.chicos-webcam.eu do promowania jakichkolwiek treści i/lub produktów należących do konkurentów Właściciela Strony. Każda próba użycia na www.chicos-webcam.eu nazw firmowych oficjalnych stron konkurencji i/lub znaków towarowych i/lub wszelkich innych odniesień do konkurentów www.chicos-webcam.eu, także zawierających literówki, będzie uważana za nieuczciwą praktykę handlową i marketingową i będzie ścigana w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo. Przyjmuję zatem do wiadomości i zgadzam się, że naruszenie tej klauzuli może spowodować natychmiastowe usunięcie mojego konta.
 • I expressly authorize www.chicos-webcam.eu to monitor and record my online activities on the website limited to messages in private chats, comprising my requests for www.chicos-webcam.eu services, e-mails and/or votes and/or surprises sent/given to Adult Service Providers and similar.
 • Przyznaję i potwierdzam, że jakiekolwiek zarejestrowane materiały lub jakikolwiek oryginalny wytwór powstały podczas trwania tej umowy lub podczas użytkowania usług www.chicos-webcam.eu (i wszystkie prawa z nim powiązane, włączając w to nieograniczone prawo autorskie) jest wyłączną własnością www.chicos-webcam.eu.
 • Przekazuję wszystkie prawa i deklaruję brak jakichkolwiek wątpliwości, że www.chicos-webcam.eu nie łamie moich praw, włączając bez limitu prawa moralne, prywatne, prawa do publikacji, własności i inne prawa, oraz prawa do wynagrodzenia za materiały i pomysły przedstawione tutaj.
 • Deklaruję i potwierdzam, że nie działam w imieniu osoby prawnej, ale jako indywidualny klient i w żadnym wypadku żaden z moich zakupów usług zgodnie z tą umową nie może być uznany za część mojej pracy zawodowej.

7th Clause: www.chicos-webcam.eu - Subscriber's and/or Guest's Duties

 • Zgadzam się nie kopiować, reprodukować, zgrywać, transmitować ani/lub czynić dostępnym publicznie żadnej z zawartości/materiałów www.chicos-webcam.eu bez wcześniejszej pisemnej zgody www.chicos-webcam.eu.
 • Ponoszę pełną odpowiedzalność za jakiekolwiek ujawnianie informacji poufnej oraz jestem odpowiedzialny za wszelkie następstwa prawne, które mogą powstać na skutek oglądania, czytania bądź też pobierania materiału i obrazu zawartych na tej witrynie.
 • Nigdy nie udostępnię młodocianym zawartości strony i wezmę odpowiedzialność za każdy tym udostępnienia lub dostępu nieletnich do strony, na przykład, w postaci umieszczenia strony na liście swoich ulubionych stron. Biorę pełną odpowiedzialność za przypadek, w którym nieletni wejdzie na www.chicos-webcam.eu przez moje konto lub używając mojej karty kredytowej.
 • Przyjmuję pełną odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa mojego konta, jak również hasła.
 • Nie przekażę danych osobowych, ani nie udostępnię lub nie będę wspierać usług eskort i/lub prostytucji.
 • I will not arrange personal appointments with any Adult Service Provider (ASP), since it is prohibited, and will not exchange my telephone number with an Adult Service Provider or in any other way try to have any physical contact with an Adult Service Provider (ASP). In any event, I acknowledge that www.chicos-webcam.eu would not be liable should by breaching these Terms & Conditions I would try to have a physical contact with an Adult Services Provider/Subscriber. I am aware that in case it is proven that I arranged personal appointments with an ASP or attempted to do so, I can be banned from the Website and my account will be closed without any right of compensation.
 • I will not use obscene words, threaten or quarrel with, or violate the rights of visitors, Adult Service Providers (ASP), www.chicos-webcam.eu support persons or management of the website, since it is prohibited.
 • Text content sent or forwarded and the chosen user name will not be offensive, will not suggest pedophilia, adolescence, bestiality or zoophilia, or refer to elimination or consumption of any bodily waste. In addition, the username that you choose when registering on the website shall never contain any personal information about you (such as your real name) or information that may allow another person to connect it to your real identity (such as your public username you use for social platforms, like Facebook, Twitter, etc.). In case you decide to choose a username which can lead to your identification, please note that you are fully responsible for such action and that we cannot be held responsible of any identification another user of our site can make).
 • Nie będę stosował uwag i nazw użytkowników, które są nie do zaakeceptowania według standarów dobrego smaku, sugerował łamania prawa, wprowadzał innych celowo w błąd.
 • I will inform, immediately, www.chicos-webcam.eu of any unlawful conduct of the Adult Service Providers (ASP), as well as of any unlawful use of trademarks, brands and/or registered music.

8th Klauzula: www.chicos-webcam.eu - Odwołanie Subskrybcji

 • Subskrybenci mają możliwość wypisania się z usług www.chicos-webcam.eu w dowolnym czasie.
 • Jeśli chcesz anulować subskrypcję i zamknąć konto, wybierz "Wymaż moje dane" w "Prywatności" swojego konta. Po potwierdzeniu tej decyzji Twój status subskrybenta zmieni się na "skasowany", a my usuniemy Twoje dane osobowe przechowywane w naszym systemie, z wyjątkiem danych wymaganych przez obowiązujące prawo, nasz prawnie uzasadniony interes lub inne dopuszczalne cele wyjaśnione w naszej Polityce prywatności.
 • www.chicos-webcam.eu reserves a right to suspend or cancel any subscription in case of breach of any term of this Agreement or any unlawful conduct of the Subscriber in the framework of this Agreement and to contact any relevant authorities, including but not limited to initiating any criminal complaint and contacting state prosecutor.

9th Klauzula: www.chicos-webcam.eu - Dane Osobowe i Polityka Prywatności

 • When you navigate on our website, when you decide to register as a Member, and/or to use the features of our website, you will share and/or we will collect some personal information about you. Please read carefully our Privacy Policy carefully, which explains how we collect, use and share your personal information and the choices you have regarding the use of your personal data.
 • Jako Członek, nie udostępniałem i nie będę udostępniał żadnych fałszywych informacji i/lub dokumentów www.chicos-webcam.eu. Dlatego przyjmuję do wiadomości, że www.chicos-webcam.eu ma prawo natychmiastowo i jednostronnie rozwiązać niniejszą umowę w przypadku najmniejszego podejrzenia fałszerstwa.
 • www.chicos-webcam.eu's system meets the security standards of PCI DSS, a standard set by Visa/MasterCard laying down stringent requirements.
 • Dostęp pracowników www.chicos-webcam.eu do wszelkich informacji osobowych abonentów www.chicos-webcam.eu jest ograniczony i są oni zobowiązani do zachowania poufności. Pracownicy www.chicos-webcam.eu mogą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, łącznie z rozwiązaniem kontraktów, a w poważnych przypadkach nawet postępowaniu karnemu, jeżeli nie zastosują się do tych surowych wymagań.

10th Klauzula: www.chicos-webcam.eu - Funkcjonalność i Bezpieczeństwo

 • www.chicos-webcam.eu jest stroną zbudowaną w technologii Flash i używa także technologii zwanej "Dzieleniem Obiektów" w celu usprawnienia doświadczeń użytkowników.
 • www.chicos-webcam.eu zaleca abonentom włączenie "Cookies" w ich przeglądarkach, by zapewnić pełną funkcjonalność. Sprawdź naszą Politykę Cookies, by dowiedzieć się więcej.
 • Zespół Pomocy www.chicos-webcam.eu monitoruje wszystkie kamery dostępne na stronie 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
 • Ze względu na jego precyzyjne, unikalne wzornictwo, na stronie internetowej nigdy nie było żadnego poważnego naruszenia bezpieczeństwa.
 • www.chicos-webcam.eu is a Scam-Free Zone

11th Klauzula: www.chicos-webcam.eu - Spam

 • www.chicos-webcam.eu nie wysyła wiadomości typu spam, ani nie będzie tolerować spamu dystansując się od każdej akcji powiązanej ze spamowaniem.
 • Poniższe wiadomości uznawane są za spam:
 • Manipulowanie wiadomościami, takie jak zmienianie nagłówków wiadomości wysływanych do lub przez system komputerowy www.chicos-webcam.eu w sposób, który wprowadza w błąd subskrybentów www.chicos-webcam.eu
 • Podszywanie się pod maile od osób trzecich z ich serwerów bez zgody tych osób.
 • Wysyłanie, podszywanie się lub wprowadzanie w błąd za pomocą fałszywych, nieprawdziwych informacji lub inne działania przeciwko interesom www.chicos-webcam.eu.
 • Używanie lub próba użycia systemu www.chicos-webcam.eu do przekazywania nieautoryzowanych lub nieprawidłowych materiałów, włączając w to materiały promocyjne, linki i adresy stron do materiałów nieautoryzowanych, które możesz wgrać, wysłać, przesłać lub w jakikolwiek inny sposób uczynić dostępnymi.
 • Wygrywanie, umieszczanie, przesyłanie lub wysyłanie tej samej wiadomości, linku lub postu wielokrotnie.
 • Przeszkadzanie normalnemu tokowi rozmowy poprzez wysyłanie wiadomości w szybkim tempie, zwielokrotnionych, używanie wyłącznie dużych liter i inne akcje, które w negatywny sposób oddziałują na możliwość normalnego współużytkowania stron przez użytkowników.
 • Spamowanie przez system www.chicos-webcam.eu lub przeszkadzanie subskrybentom jest naruszeniem Zasad i Warunków strony.
 • www.chicos-webcam.eu robi wszystko co w jej mocy by ochronić subskrybentów przez efektami spamu.
 • W przypadku wykrycia spamowania zostaną wszczęte wszystkie prawne działania dotyczące strat www.chicos-webcam.eu.
 • Niezależnie od powyższego, www.chicos-webcam.eu za pozwoleniem subskrybentów, w ramach obecnej umowy, może wysyłać e-maile promocyjne o własnej witrynie i witrynach partnerskich, przy czym każdy taki e-mail będzie zawierał opcję wypisania się z listy mailingowej.
 • Zarejestrowani subskrybenci mogą okazjonalnie otrzymywać newslettery w powiązaniu z www.chicos-webcam.eu. Wiadomości wysyłane do subskrybentów dotyczą albo transakcji albo wiadomości powiązanych z relacjami. Zapisanie i wypisanie z newsletterów zajmuje jedno kliknięcie. Wszystkie wiadomości promocyjne wysyłane są tylko do Subskrybentów, którzy wyrazili na to zgodę.
 • Kiedy subskrybent chce zgłosić spam zalecamy użycie funkcji "Wiadomość do Pomocy" w "Moim Koncie" lub przesłanie wiadomości na adres support@livecamhelp.com. Zespół Pomocy www.chicos-webcam.eu prześledzi każdy raport tak szybko jak to możliwe.

12th Klauzula: www.chicos-webcam.eu - Kontakty

 • Kontakt do Centrum Obsługi Klienta
 • Czat Wsparcia Online
 • Funkcja "Wiadomość do Pomocy" w koncie subskrybenta;
 • Sending of an email to support@livecamhelp.com or help@dditservices.com.
 • Sending of a letter to:
  44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

13th Klauzula: www.chicos-webcam.eu - Pozostałe

 • Niniejsza Umowa określa pełne i całkowite zrozumienie między Gośćmi/Abonentami a www.chicos-webcam.eu w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.
 • Jeśli nie jest nie zgodne z prawem lub nie jest inaczej ustalone każde z postanowień niniejszej Umowy będzie nadal obowiązywać.
 • Jeśli dowolna część niniejszej Umowy uznaje się za niemożliwe do wyegzekwowania przez sąd właściwej jurysdykcji, nie ma to wpływu na wykonalność innych części niniejszej Umowy.
 • Osoba pozywająca w jakimkolwiek pozwie, nawołującym do stosowania się do zasad, o których mowa jest w niniejszej umowie, ma prawo dążyć do rekompensaty z tytułu poniesionych przez nią opłat adwokackich oraz sądowych.
 • Jeżeli www.chicos-webcam.eu zmieni zasady tej Umowy, www.chicos-webcam.eu opublikuje zaktualizowane zasady i warunki na stronie i/lub opublikuje notatkę o zmianie i/lub powiadomi subskrybentów za pomocą maila, zanim zmiany wejdą w życie.
 • Jeżeli jakaś zmiana jest nie do zaakceptowania dla ciebie, powinieneś rozważyć dalsze używanie strony www.chicos-webcam.eu i jej usług i usunięcie subskrypcji (jeżeli ją posiadasz). Jeżeli nie zdecydujesz się przerwać użytkowania usług www.chicos-webcam.eu będzie to traktowane jako akceptacja zmian.
 • Jedynie angielska wersja może być traktowana jako pełnoprawne oświadczenia, zasady i deklaracje dokonane przez www.chicos-webcam.eu, włączając w to obecne Umowy. www.chicos-webcam.eu nie przyjmie żadnych prawnych żądań lub skarg wynikłych ze złego zrozumienia lub błędów w tłumaczeniach.
 • Ta Umowa oraz powstałe na jej podstawie relacje pomiędzy www.chicos-webcam.eu a Gośćmi/Subskrybentami będą regulowane przez prawo Wielkiego Księstwa Luksemburga.
 • Wszelkie spory między www.chicos-webcam.eu a Gośćmi/Abonentami będą rozstrzygane polubownie, a tylko wtedy, gdy to rozwiązanie nie będzie efektywne, jurysdykcją właściwą dla sporów wynikających z niniejszej Umowy będą sądy miasta Luksemburg.